Välkommen till Luleå Koloniträdgårdsförening

Ordförande

Arne Nygren, e-post

070-694 92 14, lott nr 110

Ansvarar för nyckeln till

Miljögårdens toa.


Vice ordförande

Monika Sjöholm, e-post

0730-49 98 87, lott nr 76


Sekreterare

Agneta Olsson, e-post, lott nr 47


Kassör

Jeanette Öjergren, e-post, lott nr 43

Ledamot

Robert Halsius, e-post, lott nr 11


Suppleanter

Anna-Maria Hedberg, lott nr 34

Håkan Åström Olsson, lott nr 5


Valberedning

Maria Näsvall, lott nr 11 (sammankallande)

Britt-Marie Larsson, lott nr 35


Bygg-, flagg- och elansvarig

Styrelsen


Revisorer

Gunnar Rönnbäck, lott nr 41

Sally Öhrn, lott nr 14


Revisorerssuppleanter

Lennart Sundvall, lott nr 71

Anna Lena Alainentalo, lott nr 7


Webbansvarig

Thommy Johansson, e-post, lott nr 113


Nyckelansvarig toalett

Nyckel toalett område 3, intill p-plats: Ingela Bröms, e-post, lott nr 81

Örtagården

Görel Banck, lott nr 2

Eva Andersson lott nr 3,

Sally Öhrn lott nr 14

Moa Edin lott nr 29

Britt Mari Larsson lott nr 35

Maria Hallqvist lott nr 36

Soile Engman lott nr 37

Monica Eriksson, lott nr 44

Kyaw Soe lott nr 62 b

Elin Sjöving, lott nr 75


Vattenansvarig

André Larsson, lott nr 6

Thomas Engström, lott nr 30

Styrelseuppdraget

Styrelsererepresentanter är själva medlemmar och använder sin fritid till att sköta koloniföreningens drift, visst underhåll, ekonomi och medlemsfrågor .mm.

Utöver uppdraget sköter de även om sin egen kolonilott.

Kompostansvarig


Kompost 1

Ove Östlin, lott nr 4

André Larsson, lott nr 6

Roland Larsson

Göran Almqvist, lott nr 24


Kompost 2

Ove Boström, lott nr 118

Per Blom, lott nr 117

Stig Wikström, lott nr 114