Välkommen till Luleå Koloniträdgårdsförening

Klicka på valfri bild för att visa större bild

Medlemmarnas egna bilder


Skicka material till:

Webbansvarig


Vi kan skanna in bilder, därför går det bra att skicka gamla bilder.

Foton från medlemmar.

Kolonistens dag 3 augusti 2013. Klicka på valfri bild för att visa större bild.

Trädgårdsresan 2013. Klicka på valfri bild för att visa större bild.

Bilder från skogsavverkning.

Kommunen utförde dikningsarbete.