Välkommen till Luleå Koloniträdgårdsförening

Kompost före och efter rensning

Gemensam arbetsdag, juni 2014

Sommar på kolonin

Vid vattenläcka!

Upptäcker ni en vattenläcka på koloniområdet ring: Dagtid: 0920-45 30 00 (kommunens växel). Övrig tid: 0920-45 44 44.