Välkommen till Luleå Koloniträdgårdsförening

Kompost före och efter rensning

Gemensam arbetsdag, juni 2014

Sommar på kolonin