Välkommen till Luleå Koloniträdgårdsförening

Luleå koloniområde på Hertsön är en grönskande oas. Området gjordes i ordning första gången 1977 men aktiviteten kom igång på allvar först 1990. Läs mer här!

Koloniområdet bevakas av Guard Security Service.


När du vill kontakta styrelsen är du välkommen att skicka e-post. Läs mer här!


Inloggningsuppgifter för LKTFs medlemmar

För inloggning på hemsidan krävs medlemsskap i LKTF och inloggningsuppgifter.

Har du problem med inloggningen maila: Webbansvarig* (*Ange ditt lottnummer.)


Vid vattenläcka!
Upptäcker ni en vattenläcka på koloniområdet ring i första hand:
Per Sundström: 070-288 23 68 (lott 78), eller Robert Sundbom: 070-338 96 28 (lott 87).


Får ni inget svar hos någon av dem ring: 0920-25 09 00 (Lumire). Läs mer här!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi finns på Facebook

Facebookgruppen Lulekoloni är en grupp som endast är tillgänglig för föreningens medlemmar. I den gruppen kan vi dela information och föra dialog kring interna föreningsangelägenheter.


Allmän Facebooksida

För att besöka vår allmänna Facebooksida - klicka här! Där informerar vi om vad som händer på koloniområdet och delar med oss av bilder med mera från området.

AKTUELLT

Här visas de senaste nyheterna.
Logga in för att läsa fler och för att ta del av protokoll etc.

----------------------------
2022-05-16
Protkollet från senaste medlemsmötet (2022-04-24) finns att ladda ner och läsa på inloggad sida.
Logga in och läs mer!
----------------------------
2022-04-17
Styrelsen har lämnat en skrivelse till kommunstyrelsen gällande servicebyggnad för Luleå koloniträdgårdsförening.
Logga in och läs mer!
----------------------------
2022-03-05
Fakturan för medlems-avgift, arrendeavgift och toanyckel 2022 har börjat sändas ut via mail.
Logga in och läs mer!
----------------------------
2022-01-29
Nyheter om Miljögårdens toaletter och duschar.
Läs mer här
----------------------------
2022-01-21
Om Miljögården och ev. ny toalettbyggnad
Styrelsen informerar om Miljögården och om ev. ny toalettbyggnad på området.
Logga in och läs mer!
----------------------------
2021-11-02
Trygghetsgruppen efterlyser tips! Trygghetsgruppen har styrelsens uppdrag att ta fram förslag på ett välkomstkit/"paket" till nya kolonister med nyttig information och som en del i ett välkomnande från föreningen. Till det behöver vi er kolonisters hjälp!
Logga in och läs mer!
----------------------------
2021-07-26
På webben lämnas tips och råd om vattenposterna på området. Läs mer här!
----------------------------