Klicka på valfri bild för att bläddra mellan bilderna.

Fotogalleri

Här visas bilder som medlemmar har skickat in till webbansvarige.

Har du foton du vill publicera här, skicka material till:

Webbansvarig

Notera att föreningen förbehåller sig rätten att välja om publicering ska ske eller inte.

Inget arvode utgår för foton.

Kommunen utförde dikningsarbeten oktober 2020