Viktigt om vattenposter på området


För att hålla bra funktion och säkerhet lämnas här några rekommendationer gällande vattenposternas utformning.


  • Minimera påbyggnader av extra kranar och kopplingar (se bildexempel nedan). På det viset minskas risken för att kopplingen på den svarta slangen lossnar med stora vattenförluster och risk för skador som följd.
  • Huvudkranen ska alltid hållas stängd när ingen tappar vatten.
  • Lottägare ansvarar gemensamt för respektive vattenpost och att kopplingar och packningar fungerar och att vid behov köpa in nya. Det rekomenderas inte att ha seriekopplingar enligt instruktion från vattenansvariga.


Vid vattenläcka!


Upptäcker ni en vattenläcka på koloniområdet ring: Per Sundström: 070-288 23 68 (lott 78).


Får ni inget svar hos Per, ring:
0920-25 09 00 (Lumire växel - dagtid), övrig tid: 072-214 22 72 (Jourtelefon VA)


Bildexempel extra kranar och kopplingar


Tvåvägsventil                                                Fyrvägsventil