Viktigt om vattenposter på området


För att hålla bra funktion och säkerhet lämnas här några rekommendationer gällande vattenposternas utformning.


  • Minimera påbyggnader av extra kranar och kopplingar (se bildexempel nedan). På det viset minskas risken för att kopplingen på den svarta slangen lossnar med stora vattenförluster och risk för skador som följd.
  • Huvudkranen ska alltid hållas stängd när ingen tappar vatten.


Vid vattenläcka!


Upptäcker ni en vattenläcka på koloniområdet ring omgående i första hand:

  • Per Sundström: 070-288 23 68 (lott 78), eller
    Robert Sundbom: 070-338 96 28 (lott 87)


Får ni inget svar hos någon av dem ring: 0920-25 09 00 (Lumire)


Bildexempel extra kranar och kopplingar


Tvåvägsventil                                                Fyrvägsventil