Sälja och köpa


Föreningen förmedlar inte försäljning av kolonistugor.


Om du vill köpa - håll utkik efter annonser eller besök området. Annonser brukar finnas på områdets anslagstavlor.


Ta gärna kontakt med föreningens ordförande för ytterligare information.

Kontakt

För ytterligare information kontakta styrelsens ordförande Margareta Nilsson via e-post, eller tel. 070-669 66 85.

Uthyrning av odlingslotter

- kontakta styrelsen


Försäljning av din kolonistuga

- kontakta styrelsen