Sälja och köpa


Föreningen förmedlar inte försäljning av kolonistugor.


Om du vill köpa - håll utkik efter annonser eller besök området. Annonser brukar finnas på områdets anslagstavlor.


Ta gärna kontakt med föreningens ordförande för ytterligare information.

Kontakt

För ytterligare information kontakta styrelsens vice ordförande Monika Sjöholm.

Tel: 070-694 92 14, eller via e-post

Uthyrning av odlingslotter

- kontakta styrelsen


Försäljning av din kolonistuga

- kontakta styrelsen