Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen började gälla den 25 maj 2018 och ersatte då personuppgiftslagen (PuL).


Dataskyddsförordningen påverkar alla branscher, företag och organisationer som hanterar personuppgifter. EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som träder i kraft 25 maj 2018 innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter.


Så här använder vi dina personuppgifter

Uppgifterna du lämnar används till vår medlemsförteckning och är av sådan art att de utgör eller kan utgöra personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204) (PuL), ersätts med GDPR i slutet av maj 2018.


Vad vi använder vi uppgifterna till

Ändamålet med medlemsförteckningen är i första hand att visa vilka som är medlemmar i Luleå koloniträdgårdsförening.


Vi behöver uppgifterna för att informera dig i olika frågor som rör föreningen, eller för arbete som görs för att tillvarata dina och övriga medlemmarnas gemensamma intressen inom föreningen. Uppgifterna används även för administration, och för information till medlemmarna.


Så hanteras uppgifterna

Personuppgifterna presenteras endast på inloggad sida på webbplatsen. Det sker ingen loggning på vem som hanterar uppgifterna. Personuppgifterna behandlas inte av krypterade system för att undvika obehörig åtkomst.


Foton på enskilda personer

Bilder där man kan identifiera personen ses som en personuppgift inom GDPR och ska därför behandlas som andra personuppgifter. Meddela föreningens webbansvarig i fall du önskar att bild där du medverkar ska avpubliceras från hemsidan.


Här finns mer att läsa om PuL och GDPR