Styrelseuppdraget

Styrelsererepresentanter är själva medlemmar och använder sin fritid till att sköta koloniföreningens drift, visst underhåll, ekonomi och medlemsfrågor m.m.

Utöver uppdraget sköter de även om sin egen kolonilott.

Sammankallande för våra 4 arbetsgrupper
område 1: Robert Halsius, lott 11

område 2: Elisabeth Näslund, lott 30

område 3: Maarit Ponkala lott, 89
område 4: Caroline Heimdahl, lott 82

Ordförande

Margareta Nilsson, lott 85, e-post, tel. 070-669 66 85


Vice ordförande

Robert Sundbom, lott 87, e-post


Sekreterare

Jenny Östensson, lott 86, e-post


Kassör*

Mats Rensfeldt, lott 103, e-post

*Kassören adjungeras in i styrelsen vid behov och har inte en ordinarie styrelseplats.

Ledamöter

Cecilie Risström, lott 42, e-post

Eva Lindström, lott 44, e-post


Suppleant

Kent Sjöberg, lott 104


Valberedning

Anders Perdahl, lott 16 (sammankallande)

Madeleine Munther, lott 65

Mats Nilsson


Bygg-, flagg- och elansvarig

Styrelsen, e-post

Revisorer

Elisabeth Fincken, lott 113

Annika Jakobsson, lott 23


Revisorssuppleanter

Anna Lena Alainentalo, lott 7

Annika Jacobsson lott nr 23


Webbansvarig

Thommy Johansson, lott 113, e-post


Nyckelansvarig toalett

Nyckel toalett område 3
Ingela Bröms, lott 81, e-post

Örtagården

Britt Mari Larsson, lott 35


Vattenansvarig

Per Sundström, lott 78

Robert Sundbom, lott 87

Trygghetsgrupp

Tina Norgren, lott 28 (sammankallande)

Margareta Gustavsson, lott 52

Mitra Sohrabian, lott 77

Elisabeth Fincken, lott 113

Gräsklippargrupp 2023

Anders Perdahl, lott 16
Irene Blom, lott 117
Madeleine Munter, lott 65
Robert Halsius, lott 11
Thommy Johansson (sammankallande), lott 113
Tina Norgren, lott 28
Ulf Lindgren (sevice/bensin), lott 114