Styrelseuppdraget

Styrelsererepresentanter är själva medlemmar och använder sin fritid till att sköta koloniföreningens drift, visst underhåll, ekonomi och medlemsfrågor m.m.

Utöver uppdraget sköter de även om sin egen kolonilott.

Sammankallande för våra 4 arbetsgrupper
område 1: Robert Halsius lott 11, område 2: Elisabeth Näslund lott 30, område 3: Maarit Ponkala lott 89,
område 4: Caroline Heimdahl lott 82

Ordförande

Margareta Nilsson, lott 85, e-post, tel. 070-669 66 85


Vice ordförande

Madeleine Munter, lott 65, e-post, tel. 073-987 47 49


Sekreterare

Robert Halsius, lott 11, e-post


Kassör*

Mats Rensfeldt, lott 103, e-post

*Kassören adjungeras in i styrelsen vid behov och har inte en ordinarie styrelseplats.

Ledamöter

Kent Sjöberg, lott 104, e-post

Jenny Edling, lott 48, e-post


Suppleant

Cecilie Riström, lott 42


Valberedning

Karin Johansson Hallin, lott 98

Anders Perdahl, lott 16


Bygg-, flagg- och elansvarig

Styrelsen

Revisorer

Karin Johansson Hallin, lott 98
Elisabeth Fincken, lott 113


Revisorerssuppleanter

Anna Lena Alainentalo, lott 7

Annika Jacobsson lott nr 23


Webbansvarig

Thommy Johansson, lott 113, e-post


Nyckelansvarig toalett

Nyckel toalett område 3,
Ingela Bröms, lott 81, e-post

Örtagården

Eva Andersson, lott 3

Sally Öhrn, lott 14

Moa Edin, lott 29

Britt Mari Larsson, lott 35

Maria Hallqvist, lott 36

Soile Engman, lott 37

Monica Eriksson, lott 44

Kyaw Soe, lott 62 b

Elin Sjöving, lott 75


Vattenansvarig

Per Sundström, lott 78

Robert Sundbom, lott 87

Trygghetsgrupp

Tina Norgren, lott 28 (sammankallande)

Margareta Gustavsson, lott 52

Mitra Sohrabian, lott 77

Elisabeth Fincken, lott 113

Gräsklippargrupp 2021

Ander Perdal, lott 16

Per-Olof Gerdin & Carina Gerdin, lott 17 (Carina: sammankallande)

Simon Granström, lott 19

Tina Nordgren & Göran Nilsson, lott 28
Madelene Munter, lott 65

Thommy Johansson, lott 113

Per & Irene Blom, lott 117