Styrelseuppdraget

Styrelsererepresentanter är själva medlemmar och använder sin fritid till att sköta koloniföreningens drift, visst underhåll, ekonomi och medlemsfrågor m.m.

Utöver uppdraget sköter de även om sin egen kolonilott.

Kontakt styrelsen
För att komma i kontakt med styrelsen är du välkommen att skicka e-post på adress: lulekolonin@outlook.com

Kontakt styrelsen

För att kontakta styrelsen är du välkommen att skicka e-post.

Klicka här för att skicka e-post


Ordförande

Karin Johansson Hallin, lott 98


Vice ordförande

Eva Lindström, lott 44


Sekreterare

Jenny Östensson, lott 86


Kassör*

Mats Rensfeldt, lott 103

*Kassören adjungeras in i styrelsen vid behov och har inte en ordinarie styrelseplats.

Ledamöter

Lena Edenbrink, lott 18

Lena Norgren, lott 70

Valberedning

Lisa Karlsson, lott 10

Nina Bergström, lott 3
En tredje person krävs, hänskjuts till styrelsen att lösa.

Revisorer

Elisabeth Fincken, lott 113

Annika Jakobsson, lott 23


Revisorssuppleanter

Anna Lena Alainentalo, lott 7

Katarina Zackari, lott nr 22


Bygg-, flagg- och elansvarig

Styrelsen

Webbansvarig

Thommy Johansson, lott 113, e-post


Nyckelansvarig toalett område 3

Ingela Bröms, lott 81, e-post


Sammankallande föreningens fyra arbetsgrupper (städledare)
område 1: Carina Gerdin, lott 17
område 2: Eva Lindström, lott 44
område 3: Margit Palo, lott 78
område 4:
Ingela Bröms, lott 81

Örtagården

Bordlagd tills vidare


Vattenansvarig

Per Sundström, lott 78

Kjell Vidmark, lott 108


Belysningsansvarig

Per Gerdin, lott 17

Bjarne Nygren, lott 118

Peder Risvall, lott 119

Trygghetsgruppen

Tina Norgren, lott 28 (sammankallande)

Margareta Gustavsson, lott 52

Mitra Sohrabian, lott 77

Elisabeth Fincken, lott 113

Katarina Zackari, lott nr 22

Gräsklippargruppen

Thommy Johansson (sammankallande), lott 113

Anders Perdahl, lott 16
Irene Blom, lott 117
Sune Åberg, lott 51
Robert Halsius, lott 11
Tina Norgren, lott 28
Ulf Lindgren (sevice/bensin), lott 114

Eventgruppen

Karin Johansson Hallin, lott 98

Jeanette Johansson, lott 121

Jenny Edling, lott 48

Maarit Ponkala, lott 89

Mitra Sohrabian, lott 77

Susanne Andersson, lott 4