Välkommen till Luleå Koloniträdgårdsförening

Ledamot

Robert Halsius, e-post, lott 11


Suppleanter

Anna-Maria Hedberg, lott 34

Håkan Åström Olsson, lott 5


Valberedning

Maria Näsvall, lott 11 (sammankallande)

Britt-Marie Larsson, lott 35


Bygg-, flagg- och elansvarig

Styrelsen

Revisorer

Gunnar Rönnbäck, lott 41

Sally Öhrn, lott 14


Revisorerssuppleanter

Lennart Sundvall, lott 71

Anna Lena Alainentalo, lott 7


Webbansvarig

Thommy Johansson, e-post, lott 113


Nyckelansvarig toalett

Nyckel toalett område 3,
Ingela Bröms, e-post, lott 81

Örtagården

Görel Banck, lott 2

Eva Andersson, lott 3

Sally Öhrn, lott 14

Moa Edin, lott 29

Britt Mari Larsson, lott 35

Maria Hallqvist, lott 36

Soile Engman, lott 37

Monica Eriksson, lott 44

Kyaw Soe, lott 62 b

Elin Sjöving, lott 75


Vattenansvarig

André Larsson, lott 6

Britt-Marie Larsson, lott 35


Styrelse och ansvariga 2019

Ordförande

Arne Nygren, e-post

070-694 92 14, lott 110

Ansvarar för nyckeln till

Miljögårdens toa.


Vice ordförande

Monika Sjöholm, e-post

0730-49 98 87, lott 76


Sekreterare

Agneta Olsson, e-post, lott 47


Kassör

Jeanette Öjergren, e-post, lott 43

Styrelseuppdraget

Styrelsererepresentanter är själva medlemmar och använder sin fritid till att sköta koloniföreningens drift, visst underhåll, ekonomi och medlemsfrågor m.m.

Utöver uppdraget sköter de även om sin egen kolonilott.

Kompostansvarig

Kompost 1

Ove Östlin, lott 4

André Larsson, lott 6

Roland Larsson

Göran Almqvist, lott 24


Kompost 2

Ove Boström, lott 118

Per Blom, lott 117

Stig Wikström, lott 114


Trygghetsgrupp

Tina Norgren, lott 28 (sammankallande)

Margareta Gustavsson, lott 52

Mitra Sohrabian, lott 77

Elisabeth Fincken, lott 113

Vid vattenläcka!

Upptäcker ni en vattenläcka på koloniområdet ring: Dagtid: 0920-45 30 00 (kommunens växel). Övrig tid: 0920-45 44 44.