Styrelseuppdraget

Styrelsererepresentanter är själva medlemmar och använder sin fritid till att sköta koloniföreningens drift, visst underhåll, ekonomi och medlemsfrågor m.m.

Utöver uppdraget sköter de även om sin egen kolonilott.

Kontakt styrelsen
För att komma i kontakt med styrelsen är du välkommen att skicka e-post på adress: lulekolonin@outlook.com

Ordförande

Vakant


Vice ordförande

Vakant


Sekreterare

Jenny Östensson, lott 86, e-post


Kassör*

Mats Rensfeldt, lott 103, e-post

*Kassören adjungeras in i styrelsen vid behov och har inte en ordinarie styrelseplats.

Ledamöter

Cecilie Risström, lott 42

Eva Lindström, lott 44
Karin Johansson Hallin, lott 98

Kent Sjöberg, lott 104


Valberedning

Anders Perdahl, lott 16 (sammankallande)

Madeleine Munther, lott 65

Tina Norgren, lott 28


Bygg-, flagg- och elansvarig

Styrelsen, e-post

Sammankallande - föreningens fyra arbetsgrupper
område 1: Anders Perdahl, lott 16
område 2: Eva Lindström, lott 44

område 3: Maarit Ponkala lott, 89
område 4: 
Ingela Bröms, lott 81

Revisorer

Elisabeth Fincken, lott 113

Annika Jakobsson, lott 23


Revisorssuppleanter

Anna Lena Alainentalo, lott 7

Annika Jacobsson lott nr 23


Webbansvarig

Thommy Johansson, lott 113, e-post


Nyckelansvarig toalett

Nyckel toalett område 3
Ingela Bröms, lott 81, e-post

Örtagården

Britt Mari Larsson, lott 35

Soile Engman, lott 37

Annika Engfors-Larsson, lott 43

Elisabet Näslund, lott 30

Anna Lena Alainentalo, lott 7

Elin Sjöving, lott 75

Mona Edin, lott 29


Vattenansvarig

Per Sundström, lott 78

Trygghetsgruppen

Tina Norgren, lott 28 (sammankallande)

Margareta Gustavsson, lott 52

Mitra Sohrabian, lott 77

Elisabeth Fincken, lott 113

Katrina Rahm, lott 33

Gräsklippargruppen

Anders Perdahl, lott 16
Irene Blom, lott 117
Sune Åberg, lott 51
Robert Halsius, lott 11
Thommy Johansson (sammankallande), lott 113
Tina Norgren, lott 28
Ulf Lindgren (sevice/bensin), lott 114

Eventgruppen

Karin Johansson Hallin, lott 98

Jeanette Johansson, lott 121

Jenny Edling, lott 48

Maarit Ponkala, lott 89

Mitra Sohrabian, lott 77