Under perioden 1 april till 31 oktober 2021 hyr föreningen miljögårdens toaletter och duschar av Luleå kommun.


Dessa utrymmen är inte öppna för allmänheten. Endast medlemmar i LKTF med nyckel har tillgång till toaletterna
och duscharna. Även om ytterdörren automtiskt går i lås när den stängs har alla som nyttjar toaletterna/duscharna ett ansvar för att säkerställa att entrédörren alltid är låst.


Föreningens medlemmar (gäller samtliga som har tillgång till utrymmena med nyckel) ansvarar för städning. Föreningen tillhandahåller städmaterial, det finns i städskåpet i hallen. Städlista är uppsatt på städskåpet.


Vid toalettbesök: Ta med egen handduk, tvål och toalettpapper när du besöker toaletten.


Har du nyckel men inte är uppsatt på städlistan?

Vänligen kontakta föreningens ordförande - här finns kontaktuppgifter.